Terje Vigens Båt

Terje Vigens Båt – Images of Nature Consciousness in Coastal Norway ble utgitt i Ibsensåret 2006 og er en hyllest til ideen om nordmannens nære forhold til naturkreftene og landskapet. I tillegg til utstilling av arbeidene var boklanseringen en del av Galleri Vera i Drøbak´s markering av Ibsenåret.
Fotografen Carll Goodpasture og poeten Gray Sutherland har med utgangspunkt i legenden om Terje Vigen og spesielt Henrik Ibsens dikt fra 1862 om denne mannen som en dag i 1809 la ut i sin robåt fra Norges sørlige kyst på jakt etter mat til familien sin, latt seg inspirere innenfor hver sin uttrykksform.

Boka introdusereres med et sitat fra Henrik Ibsens legendariske dikt og følges av et forord av Sidsel Mørck, som introduserer oss for Terje Vigens historie og sjebne, og bokens to kunstnere som har samarbeidet i dette bokprosjektet.

Amerikanske Carll Goodpasture er en erfaren naturfotograf med et brennende engasjement for å kjempe mot klodens stadig hurtigere miljøforandringer og spesielt bevaring av det biologiske mangfoldet. Han tidligere prosjekter inkluderer bl.a. fotografiske studier av plantelivet i ørkenområdene i California og han har gitt ut bøker om insekter og hageøkologi og blomstringer i ørkenen. Siden 1990 har han bodd i Norge og har etter hvert utviklet en tilhørighet til det sørnorske kystlandskapet som har resultert i denne bokutgivelsen.

Fotografiene er i sort/hvit, alle tatt med ståsted på stranden, skuende utover havet. Goodpasture tar oss altså ikke med utpå havet i Terje Vigens båt, men framstiller skillet mellom land og hav i dette golde landskapet som er så preget av havets krefter. Bildene uttrykker således en lengten, en søken og en dragning mot havet, mot det ustabile, det ukjente. Goodpasture gjør bruk av fotografiske virkemidler som lyset og lange eksponeringstider, og skaper dermed uskarphet i bevegelige deler av motivet, som gir bildene er myk drømaktighet som kan referere til noe uvirkelig. Sort/hvit tonene i fotografiene understreker også det abstrakte i bildene som er vakre, romantiserende og stemningsladede.

Den kanadiske forfatteren Gray Sutherland har skrevet poesi direkte inspirert av Goodpastures fotografier. Diktene og fotografiene er plassert på motstående sider i boka og utgjør dermed et dynamisk to-spann som utfyller hverandre.

Sidsel Mørcks forord er skrevet på norsk med oversettelse også på engelsk, mens Sutherlands dikt er skrevet på engelsk og ikke oversatt til norsk.
Carll Goodpasture -
Carll Goodpasture
Carll Goodpasture -
Carll Goodpasture
'Long before the earth had even Thought which forms to give her stones: Skulls or cheeses, washed-up bodies, Figures staring at the distant', (Gray Sutherland)
Carll Goodpasture -
Carll Goodpasture
'The mocking waves I heard On the beach so long ago At Caesaria, waves that jeered', (Gray Sutherland)
Carll Goodpasture -
Carll Goodpasture
Slipping along the frozen fissure, between two fading worlds where he For years had yearned, had dreamed of her.
Carll Goodpasture -
Carll Goodpasture
Long afterward, after the clouds And the ever-patient ocean Had ceased their sullen watch he stood Where the skerries seemed too leer.

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu