Utstilling
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Skylife Dissolved

Fotografi og video
Fotografiske nærstudier av høyreist arkitektur og kompakt urbanitet. Motivene er bl.a. fra Miami, New York og Chicago. Utstillingen er tematisk utviklet i tilknytning til materiale og inspirasjon hentet fra disse reisene. Både fotografiene og videoarbeidene er analoge og referer i sann tid til stedet der de er tatt. Motivene er ikke manipulerte, men fremstår likevel som abstraherte i form av detaljerte utsnitt og optiske virkninger.
Sarah Walko (American artist, writer and curator).
Istad bruker kameraet til å trekke ut mønstre og elementære strukturer fra omgivelsene. Hennes fotografiske verk er i stort format og printet på børstet aluminium, og fremstår som dybdeanalyser av små fragmenter fra virkeligheten. I arbeidene sine ønsker hun å vise en gjensidig sammenheng mellom tingene – hvordan de er vevd sammen og påvirker hverandre. Hennes fokus er på arkitektoniske strukturer, der hun trekker ut abstraksjoner fra konkrete former i arkitekturen. Det hun er på jakt etter er oppdagelsen – det å oppdage et motiv, eller noe konkret eller overraskende i omgivelsene. Forholdet mellom mennesker og det moderne samfunnet er det bredere fokuset som opptar Istad. Franz Kafka skrev om det som har blitt kalt det moderne menneskes kosmiske dilemma, individets streben i byene på hans tid. Verkene til Istad peker mot en lignende undersøkelse, gjennom tema som søken etter skjønnhet og rom for kontemplasjon i møtet med fremmedgjøring, og søken etter rom og transformasjon i dagens arkitektur og gedigne byer. Hun presenterer disse utsnittene av rom på en måte som overrasker betrakteren. Det fører til en endring i oppfattelsen av det man ser, som igjen fører med seg en erkjennelse av at ting faktisk ikke er som de ser ut til å være, og at solide, stabile strukturer kan være vinduer inn til nye historier og nye rom.


Utstillingen er støttet av Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse

Kort CV: foto, video og installasjon
Separatutstillinger i utvalg: Henie Onstad Kunstsenter, Festivalkunstner Moldejazz, KUBE Kunstmuseum, Galleri Trafo, Galleri Svae og Kunstgalleriet i Stavanger. Istad har mottatt en rekke stipender fra den den Norske Stat og stiftelser.
Gruppeutstillinger i utvalg: Galleri LNM, Bergen Kunsthall, Oslo og Tromsø Kunstforening, Henie Onstad Kunstsenter (seks prosjekter), Zoellner Main Gallery LUAG, Marres i Maastricht, Louisiana Art & Science Museum, Bærum Kunsthall etc.
I tillegg til egne prosjekter inngår Istad i kunstnergruppen Open Space, der hun samarbeider med Hennie Ann Isdahl, Lisa Pacini og Mona K. Lalim. Gruppen har blant annet stilt ut i Norge og USA. Siden 2012 har Istad, i samarbeid med Lisa Pacini, gjort seg bemerket med det prosessrelaterte og omreisende prosjektet Traveling Sun, der en mobil og lysende solskulptur fraktes til områder på den nordlige halvkule i mørketiden. Prosjektet har så langt reist 13.000 km. I 2016 ble solen kjøpt inn til KORO og Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Lisa Pacini og Istad har i tillegg utviklet en rekke utendørs, stedsspesifikke lysinstallasjoner. Januar 2016 ble Istad invitert av Kulturbyrådet Mesén til å lage en 100 meter fotovegg til Obos byggeprosjekt på Snarøya. Istad har deltatt på en rekke videofestivaler i inn- og utland.

Kontakt: Astrid Hilde Semmingsen: ah@gallerisemmingsen.no

Artist web: http://christine-istad.no/

Galleri Semmingsen. Phone +47 9059 4117, ah@gallerisemmingsen.no
Fru Kroghs brygge 2, 0252 Oslo, Norway
Istad Art - New York #10
New York #10
Istad Art
Fotografi 107x255 cm.
Istad Art - Chicago #02
Chicago #02
Istad Art
Fotografi 100x150 cm
Istad Art - Chicago #01 og Miami #01
Chicago #01 og Miami #01
Istad Art
Fotografi str. 100x150 cm

Varsle Foto.no
Tips en venn
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu